Právne analýzy – výstupy z projektu APVV-17-0403 za rok 2021

V roku 2021 riešiteľský kolektív projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy odovzdal odberateľovi projektu, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 2 právne analýzy: