Právna analýza – výstup z projektu APVV-17-0403

V roku 2022 riešiteľský kolektív projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy odovzdal odberateľovi projektu, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky právnu analýzu:

ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS AKO UZNANÝ SPÔSOB AUTORIZÁCIE A JEHO ÚČINKY ROVNOCENNÉ S VLASTNORUČNÝM PODPISOM