O výskume

COMENIUS výskum predstavuje novú online platformu popularizácie práva a výsledkov vedeckej činnosti zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené alebo nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať projekty Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a ich význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou.

Editori:

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Mária Havelková, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M

Technickí redaktori:

Ing. Adam Labuda

Ing. Matúš Muránsky

Ing. Dušan Paško