Workshop – Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Fakultou informatiky a informačných technológií si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa bude venovať právnym a technickým aspektom kybernetickej bezpečnosti.

Workshop sa bude konať 15.12.2022 od 12:30 do 14:30 v priestoroch STU FIIT (Ilkovičova 2, Bratislava) vo veľkej zasadačke dekana (2. poschodie).

Počet miest je obmedzený, preto sa prosím prihláste do 14.12.2022 prostredníctvom formulára. V prípade voľnej kapacity Vám príde potvrdzujúci e-mail.

Workshop je organizovaný v rámci projektu APVV-20-0346 Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel.

Na workshope bude prezentovaná ukážka kybernetického útoku a v druhej časti členovia riešiteľského kolektívu odprezentujú novú právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (smernica NIS 2), ktorá bude mať vplyv aj na výrobcov automobilov.