Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Fakultou informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa bude venovať právnym a technickým aspektom zavádzania autonómnych vozidiel.

Workshop sa bude konať 3.12.2021 od 9:00 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Link na pripojenie je dostupný TU.

Členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV-20-0346 Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel sa v rámci workshopu budú venovať najaktuálnejším otázkam právnej úpravy autonómnych vozidiel, ako napr.

  • typové schválenie vozidiel,
  • cestná premávka,
  • kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov a
  • vybrané trestnoprávne otázky.

Z technického hľadiska sa členovia riešiteľského kolektívu zamerajú na aktuálny technický stav poznania autonómnych vozidiel a poukážu na dosiahnuté výsledky v tejto oblasti.

VIDEO ZÁZNAM Z WORKSHOPU:

  1. blokInteligentné autonómne technológie pre vozidlá

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. a Ing. Tomáš Milesich, PhD. zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Video dostupné TU.

2. blokKomunikačné technológie a kybernetická bezpečnosť inteligentných systémov v cestnej doprave

Ing. Marek Galinski, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Video dostupné TU.

3. blokPrávne aspekty zavádzanie autonómnych vozidiel

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M., Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD. a doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.ä

Video dostupné TU.