Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jarmila Chovancová CSc.,

Riešiteľský kolektív: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., doc. JUDr. Branislav Fábry PhD., JUDr. Tomáš Mészáros PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M., Mgr. Nikolas Sabján, doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., Mgr. Yana Daudrikh

Termín: 2018 -2021

Číslo projektu: Projekt podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied číslo 1/0138/18.

Anotácia projektu: Projekt si dáva za cieľ spracovanie diela a odkazu Karla Marxa pre aktuálne myšlienkové prúdy a ekonomické teórie. Cieľom je spracovanie jeho filozofických, právnych, sociologických, ekonomických, resp. politicko-ekonomických myšlienok a odhalenie ich významu pre súčasnosť v oblasti práva, sociológie práva, ekonómie a politickej ekonómie. Prostredníctvom tohto výskumu sa rozprúdi odborná debata na tému, ktorá medzi odbornou verejnosťou na Slovensku neprebieha, vzhľadom na to, že marxizmus sa na Slovensku zväčša považuje za definitívne zdiskreditovaný, a to i napriek tomu, že v súčasnosti sa vo filozofii (ale aj v zahraničnej právnej teórii, právnej filozofii, sociológii, ekonómii atď.) stretávame s myšlienkami K. Marxa bežne.